Subsidie zonder moeite logo

"Subsidie zonder moeite"
Optimalisatie van het subsidieproces voor gemeenten

Monique Barnhoorn Monique Barnhoorn
Na het begeleiden van het eerste werkprogramma ter vereenvoudiging van het subsidieproces heeft BZK mij benaderd om een vervolg te schrijven. Kernwoorden; maatwerk, optimalisatie van het proces, innovatief, vermindering van administratieve lasten en verbetering van de interne en externe dienstverlening LinkedIn

Subsidies zijn een belangrijk middel voor gemeenten om beleidsdoelen te realiseren. In tijden van bezuinigingen is het echter een makkelijke post om fors op te bezuinigen. Door te snijden in subsidieposten, snijden gemeenten - vaak onbewust - ook in de kwaliteit van de beleidsmatige doelen. Ook wanneer naar subsidies gekeken wordt als beleidsmatig middel en niet als een begrotingspost, zijn er kwalitatieve en kwantitatieve slagen te maken.

In dit kader heeft het programma "Minder regels, meer service" in 2010 ongeveer 100 gemeenten ondersteund met een ASV werkprogramma. Na het succes van het eerste programma is vervolgens in 2011 een Plan van Aanpak voor het Werkprogramma II ontwikkeld en is in 2013 het tweede werkprogramma van start gegaan, waarbij ruim 80 gemeenten ondersteund zijn bij de implementatie van een geoptimaliseerd subsidieproces.

Tijdens dit laatste programma stonden vier thema’s centraal en zijn er tevens op deze thema’s een viertal handreikingen ontwikkeld;

 1. Handreiking: Sturen op maatschappelijke effecten
  De handreiking gaat onder meer over het gericht inzetten van subsidies om beleidsdoelen te realiseren en het sturen of effect in plaats van op uitvoeringsprestaties en activiteiten.
 2. Handreiking: Keten en netwerksamenwerking inrichten
  Zes basismodellen die gemeenten kunnen benutten om een keten of netwerk van organisaties in te richten die samenwerken aan een maatschappelijk doel (bijvoorbeeld sociale wijkteams) Handreiking; keten- en netwerksamenwerking inrichten
 3. Handreiking: Lean-inrichting en verbeteren subsidieproces
  Bij dit thema is een Verkenner verbetering subsidieproces gemaakt. Die helpt gemeenten te inventariseren uit welke stappen het subsidieproces bestaat en waar het potentieel voor verbetering en besparingen zit. Handreiking; LEAN-inrichting en digitalisering
 4. Handreiking: Het vierde thema is Subsidiëren of inkopen
  Wat is een overheidsopdracht? Wat is een subsidie? Is bij subsidie ook sprake van aanbestedingsplicht? Het zijn actuele vragen waar veel gemeenten tegenaan lopen. De handreiking helpt gemeenten deze vragen te beantwoorden. Handreiking; subsidieren of inkopen

Meer weten? Neem contact op via 06-20831039 of info@ppmadvies.nl

Werkprogramma I is ontwikkeld en uitgevoerd door PPM advies (in samenwerking met BMC en De Vries Juristen). Na het succes van het eerste programma heeft PPM advies vervolgens in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Plan van Aanpak voor Werkprogramma II geschreven. Op uitnodiging van de uitvoerende organisatie Partners+Pröpper heeft PPM advies ook bij uitvoering ondersteuning verleend.

Subsidie Zonder Moeite
Een initiatief van PPM advies.nl